ข่าวการศึกษาและไอที

พังงา/กศจ.พังงาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พังงา/กศจ.พังงาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา(กศจ.พังงา) พร้อมด้วยอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.กศจ.) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กลุ่มภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีคณะะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.กศจ.)และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการประชุมรวม 353 คน ในระหว่างวันที่ 1- 3 กันยายน 2561นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ตามที่หัวหน้า คสช. มีคำสั่งในการปฏิรูปการบริหารราชการกระทรวงศึกษาในส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี 2559 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดทำหน้าที่ในการบูรณาการยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาทุกภาคส่วน รวมทั้งทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล บุคลากรของการศึกษาในจังหวัดให้มีความคล่องตัวและเป็นเอกภาพ ดังนั้นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เนื่องจากต้องปฏิบัติงานในการบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษากับทุกภาคส่วน

อีกทั้งต้องทำหน้าที่บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดให้มีความคล่องตัวรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการนำกรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการที่ช่วยบริหารราชการในภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530