Reporter&Thai Army Uncategorized

มาแรง ลมพายุโหม น้ำป่าทะลัก อ.ทุ่งช้าง น่าน ทหารพราน 32 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเข้าช่วยเหลือแล้ว…

มาแรง ลมพายุโหม น้ำป่าทะลัก อ.ทุ่งช้าง น่าน ทหารพราน 32 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเข้าช่วยเหลือแล้ว…

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 05.30 น. พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรบ้านวังผา หมู่ที่ 7 อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ลงพื้นที่เข้าสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย วาตภัย จำนวน 2 หลัง และพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1 แห่ง โดยเป็นบ้านของนายประดิษฐ์ จันต๊ะวงศ์ บ้านเลขที่ 38 บ้านวังผา หมู่ที่ 7, บ้านนายประทีป จันต๊ะวงศ์ บ้านเลขที่ 47 บ้านวังผา หมู่ที่ 7 และพื้นที่ทางการเกษตรสวนส้มของนายปลั่ง จันต๊ะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังผา หมู่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เนื่องจากเกิดฝนตกหนักทำให้ระบายน้ำไม่ทันล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทำการเกษตรสวนส้มดังกล่าวเบื้องต้นหน่วยได้ทำการขนย้ายเข้าของสิ่งของและเคลื่อน เคลื่อนเคลื่อนย้ายขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเร่งเคลียร์สิวอุดตันในท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลโดยสะดวกปัจจุบันยังไม่จบภารกิจอยู่ระหว่างการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย