พลังงานไฟฟ้า จ.ราชบุรีพร้อมด้วยจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ.


จ.ราชบุรี/พลังงานไฟฟ้า จ.ราชบุรีพร้อมด้วยจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ.

ที่บริเวณสวนป่าวัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่2 ก.ย.2562นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ในวันสำคัญโดยมีนายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดกล่าวรายงานถึงโครงการปลูกต้นไม้ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดพร้อมด้วยกลุ่มพลังงานไฟฟ้าราชบุรีร่วมกับจิตอาสานักเรียน นักศึกษาและประชาชนบริเวณรอบๆโรงไฟฟ้า สำหรับพันธุ์กล้าไม้ที่ปลูกได้แก่ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้สัก ต้นไม้ราชพฤกษ์ต้นไม้ประจำ จ.ราชบุรี ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

,