Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทาง ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับทางศาสนาพราหมณ์ และพิธีทางพุทธศาสนาอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทาง ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับทางศาสนาพราหมณ์ และพิธีทางพุทธศาสนาอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับที่ชายหาดแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนครศรีธรรมราช

 

 

วันนี้(17 ม.ค.62) ที่ชายหาดแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทางศาสนาพราหมณ์ โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาฟ้าดินแม่คงคา เจ้าที่เจ้าทาง รวมทั้งเชิญดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับจากวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติภัยต่าง ๆ เพื่อให้ไปสู่สัมปรายภพด้วยความสงบสุข อีกทั้งขอพรและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชที่คอยปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชแคล้วคลาดจากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งจากวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติภัย โดยมีเครื่องสังเวยนานาชนิด มีข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในตำบลแหลมตะลุมพุกร่วมในพิธี

 

 

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานในพิธีทางศาสนาพุทธ โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดมาติกาบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากภัยพิบัติต่าง ๆ และสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยชาวอำเภอปากพนังและชาวนครศรีธรรมราชทุกคน..////////