ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้วยตึงเฒ่าขอเชิญสื่อฯร่วมทำข่าวงานเปิดตัว”ประตูสู่ความรุ่งเรือง”

ห้วยตึงเฒ่าขอเชิญสื่อฯร่วมทำข่าวงานเปิดตัว”ประตูสู่ความรุ่งเรือง”ในวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค.62 เวลา 0959 เสร็จแล้วเชิญรับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน 23 (ร้านกล้วยน้ำว้า) และขออนุญาตรวมการฯขอบคุณสื่อตลอดห้วงปีที่ผ่านมาและเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ เรียนเชิญนะครับ