Reporter&Thai Army

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) กราบอาราธนานิมนต์ พระมหานพรัตน์​ ธมฺมวโร เป็นองค์บรรยายธรรมหัวข้อ”การพัฒนาจิตให้สะอาดและเข้มแข็ง”

กอ.รมน.จว.ก.พ.ขอรายงานการปฏิบัติดังนี้​ เมื่อ 171930-172100 ม.ค.62 ขกอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) กราบอาราธนานิมนต์ พระมหานพรัตน์​ ธมฺมวโร เป็นองค์บรรยายธรรมหัวข้อ”การพัฒนาจิตให้สะอาดและเข้มแข็ง”การไหว้พระสวดมนต์และการฝึกทำสมาธิให้กับผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่2” โดยศูนย์และบรรยายในหัวข้อ”การสร้างขวัญและกำลังใจ โดยพ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก​​.​ ณ​ ศูนย์​ฝึกอบรม​ เขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​เขาสนามเพรียง​ ต.โกสัมพี​ อ.โกสัมพี​นคร​ จว.ก.พ.​ ผล​การปฎิบัติ​เป็น​ไป​ด้วย​ความ​เรียบร้อย​