Reporter&Thai Army Uncategorized

แม้น้ำป่าไหลหลากมา ก็ยังมีสิ่งดีๆ ในมุมเล็กๆของสังคม ” ทหารพราน 32 จัดชุดออกให้บริการตัดผมแก่เด็กเยาวชนในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

” แม้น้ำป่าไหลหลากมา ก็ยังมีสิ่งดีๆ ในมุมเล็กๆของสังคม ” ทหารพราน 32 จัดชุดออกให้บริการตัดผมแก่เด็กเยาวชนในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ออกให้บริการตัดผมให้แก่เยาวชนในพื้นที่บ้านน้ำสอด จำนวน 2 ราย ตามนโยบายสั่งการในการให้ความช่วยเหลือดูแลลดค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองประชาชนในพื้นที่ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนรอบฐานปฏิบัติการด้วย ณ ฐานปฏิบัติการบ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน