Uncategorized

พาณิชย์จังหวัดกระบี่จับมือร่วมกับบริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์คจำกัดส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนมุ่งสู่ยุค 4.0 ตลาดไร้เงินสด

พาณิชย์จังหวัดกระบี่จับมือร่วมกับบริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์คจำกัดส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนมุ่งสู่ยุค 4.0 ตลาดไร้เงินสด

 

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2561 นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ นางพรทิพย์ กิตติธรกุล ประธานกรรมการบริหารอ่าวนางแลนด์มาร์คจำกัด พร้อมด้วยนายธนพัฒน์ พัฒศรีเรืองกรรมการผู้จัดการบริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์คจำกัด ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจของชุมชนมุ่งสู่ยุค 4.0 ตลาดไร้เงินสด ณ.โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้มาร่วมงานประมาณ 200 คน

 

นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนที่มีศักยภาพจะทำให้นโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดกระบี่ มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้พื้นที่ของโครงการอ่าวนาง Landmark ซึ่งเป็นทำเลการค้าขายที่ดีอยู่ติดชายทะเลหาดนพรัตน์ธารา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว สัญจรของนักท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ โดยตลาดแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีการชำระเงินด้วยหรือ QR Code จากธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้แคมเปญ scb easy pay แม่มณี จะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบาย ลดปัญหาการจัดการเงินสดกับร้านค้า ภายในโครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด ได้มาร่วมสร้างประสบ

 

การณ์ตรงสังคมไร้เงินสด ภายในงานจัดให้มีการจำลองถนนคนเดิน ในบรรยากาศ Shopping ริมทะเล โดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าเด่นๆในจังหวัดกระบี่ มาร่วมออกร้านเป็นจำนวนมาก เช่นร้านจี้ออ ร้านเป็ดสยาม ร้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร้านกระผ้าบาติก ร้านเครื่องจักสาน ร้านผ้าบาติก ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่จะเป็นผู้คัดสรรผู้ประกอบการชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์โดดเด่นเช่นผลิตภัณฑ์ OTOP ร้านค้าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศมีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในขณะที่บริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์คจำกัด จะเป็นผู้จัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับเลือกมาเปิดแผงขายของบนถนนคนเดินในโครงการรวมถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

 

ข้อมูลข่าว / ภาพมโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน