Uncategorized

เจ้าหน้าที่ตรวจพืชและสัตว์ ศุลกากร และตม.คลองลึก ร่วมกันตรวจค้นรถยนต์และรถเข็น ที่นำสินค้าเข้ามาจากฝั่งปอยเปต ของกัมพูชา หลังตรวจค้นรถเข็นชาวกัมพูชา

เมื่อเวลา 08.00 น. ร.ท.ไกร อินทร์นอก ผบ.กองร้อยทหารพรานที่ 1201 ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจพืชและสัตว์ ศุลกากร และตม.คลองลึก ร่วมกันตรวจค้นรถยนต์และรถเข็น ที่นำสินค้าเข้ามาจากฝั่งปอยเปต ของกัมพูชา หลังตรวจค้นรถเข็นชาวกัมพูชา คันอื่นๆ ก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด จนกระทั่งมาถึงรถเข็นของชายชาวกัมพูชา เข็นเข้ามา เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้น และสอบถามว่า เข็นอะไรเข้ามา ชายชาวกัมพูชา ไม่ตอบ แต่กับโกยอ้าว วิ่งข้ามฝั่งไปยังปอยเปต เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการทำการเปิดผ้าคุมรถเข็นออก พบถุงพลาสติก ภายในบรรจุหนูนาอยู่ จำนวน 100 ถุง เมื่อนำไปชั่งกิโลดู พบว่ามีน้ำหนักรวมทั้งหมด 800 กิโลกรัม

จึงได้ทำบันทึกเพื่อตรวจยึด ก่อนส่งซากหนูนาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ จังหวัดสระแก้ว นำซากหนูดังกล่าวไปทำลายทิ้งต่อไป เนื่องจากหากปล่อยให้นำไปบริโภค อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้*****จากการตรวจสอบไปยังตลาดข่ายส่งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ในตลาดโรงเกลือ พบว่า หนูนา ขณะนี้ในฝั่งไทยขากตลาดเนื่องจากเป็นหน้าฝน ทางพ่อค้าจึงต้องสั่งหนูนาจากฝั่งกัมพูชา เข้ามา ซึ่งที่ผ่านมา ตลาดหนูนาเขมร เป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นอยู่มาก สั่งเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย เนื่องจากเป็นของชอบของแรงงานทั้งแรงงานชาวกัมพูชา ที่เขามาทำงานอยู่ในประเทศ และเป็นที่ต้องการของคอเหล้า สำหรับราคาซื้อขายหนูนาที่พ่อค้ามารับจากตลาดโรงเกลือไปขายอีกทอดหนึ่งตกกิโลกรัมละ 150 บาท ขนาดกิโลกรมละ 150 บาท หนูนาที่สั่งเข้ามายังไม่พอส่งให้กับลูกค้า

สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง