Uncategorized

พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณในการทำความดีให้แก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือครูผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชน “ทีมหมูป่าอะคาเดมี”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณในการทำความดีให้แก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือครูผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชน “ทีมหมูป่าอะคาเดมี” โดยมีอาสาสมัครจำนวน 23 คนเข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ เช่น นายฝันดี จรรยาธนากร (ฝันดี) นายฝันเด่น จรรยาธนากร (ฝันเด่น) นายชัชวาล อรรฐีโสต (เชฟเอก) เป็นต้น ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ครูผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี จำนวน 13 คน สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ซึ่งต่อมาทุกภาคส่วนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ จนในที่สุดสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนีี้ ในส่วนของจังหวัดนนทบุรีได้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน และสมาชิกชมรมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน จำนวน 14 คน , มูลนิธิสยามนนทบุรี จำนวน 8 คน และนายชัชวาล อรรฐีโสต (เชฟเอก) ซึ่งเป็นเชฟของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ จำนวน 1 คน รวมแล้วจำนวน 23 คนเข้าไปร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจข้างต้นด้วย

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี