ข่าวท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น สถานที่ท่องเที่ยว

(มีคลิป) ทัวร์ “สวรรค์ – นรก” ที่ “วัดแม่แก้ดน้อย” อ.แม่โจ้เชียงใหม่

ทัวร์ “สวรรค์ – นรก” ที่ “วัดแม่แก้ดน้อย” อ.แม่โจ้เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวพาชม “แดนนรก” ที่ “วัดแม่แก้ดน้อย” หรือ “วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม” หมู่ 5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่นี่มีสถานเรียนรู้เรื่องของ “นรก – สวรรค์” โดยจะแบ่งเป็น 2 โซน โซนแรกจะเป็นประตูทางเข้าสวรรค์ ซึ่งเข้าประตูไปเราจะเจอ พระเจ้าทันใจ ถ้าไปไหว้ขอพรก็จะสมปรารถนา แล้วก็จะเจอ พุทธประวัติตั้งแต่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมปัญจวคีย์ทั้ง 5 แล้วก็ปรินิพพาน “แดนสวรรค์” ที่นี่มีตู้หยอดเหรียญหากใครต้องการฟังเสียงและคำบรรยาย สามารถหยอดเหรียญ 10 บาท ถือเป็นการทำบุญไปในตัวด้วย พอเสร็จจากทัวร์สวรรค์แล้ว จะเข้าสู่ประตูนรกขอบอกว่าน่ากลัวมาก แต่ก็ให้ความรู้เรามากเลย เห็นแล้วทำให้คนไม่กล้าทำผิดศีล ทุกอย่างที่นี่เค้าสร้างรูปั้นจำลองสอนเอาไว้ดีมาก

“สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ” ดังนั้นใจของคนย่อมมีความสำคัญ ไม่ว่าจะกระทำดีหรือชั่ว ย่อมขึ้นอยู่กับตัวของผู้กระทำเอง ความหมายนี้ย่อมจีรัง ไม่เปลี่ยนแปลง

ในแดนนรกที่ “วัดแม่แก้ดน้อย” หรือ “วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม” แบ่งพื้นที่ภายในวัดกว่า 4 ไร่ สร้างเป็นอุทยานนรก – สวรรค์ ด้วยการจำลองนรกไว้ถึง 8 ขุม และสวรรค์ 6 ชั้น ซึ่งภายในขุมนรกแห่งนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์การลงโทษของผู้กระทำบาปไว้ ซึ่งการชมนรกแต่ละขุม จะต้องหยอดเหรียญ 10 บาท ลงไป เพื่อชมแสง สี และเสียงพร้อมคำบรรยายที่เป็นคติธรรมคำสอน เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ใหญ่และเยาวชนได้หมั่นทำความดี ละเว้นการทำชั่ว และยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม และมีคติธรรมเตือนใจพร้อมคำคม และคำสอนทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

อาทิ ผิดศีลข้อ 3 (ประพฤติผิดในกาม) จะต้องตกนรกโดนลงโทษให้ปืนต้นงิ้ว, ผิดศีลข้อ 2 (ลักขโมย) จะถูกทิ้งลงในกระทะทองแดงที่มีน้ำร้อน หรือการมีหอกแหลมทิ่มแทง ที่เป็นผลมาจากการทำแท้ง จนกลายเป็นเปรตและถูกทรมาน รวมไปถึงการจัดแสดงนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อตกนรกกลายไปเป็นเปรตหรืออสูรกาย เป็นต้น

นรกจำลองสอนธรรมะตีแผ่ชีวิตหลังความตายซ่อนปริศนาธรรมแนะคนยึด “ศีล 5 ” ละบาปกรรม เพื่อสอนพุทธศาสนิกชนให้ลดละเลิกในสิ่งไม่ดี ภายในแดนนรกนี้ยังมีรูปปั้นพญามัจจุราช และท้าวสุวรรณ และท้าวสุวาร คอยยืนจดบันทึกเหตุการณ์ในชั่วชีวิตที่ผ่านมาว่า ทำทำผิดศีลข้อไหนบ้าง ทั้งเคยฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ พูดปด ประพฤติผิดในกาม ดื่มของมึนเมา และยาเสพติดหรือไม่ หากทำผิดเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องพบเจอสิ่งเหล่านี้

พระครูวิสาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดแม่แก้ดน้อย เจริญพรว่า “อุทยานนรก และสวรรค์” จะแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ทำผิดศีลข้อใด เมื่อตายตกนรกไปแล้วจะมีสภาพอย่างไร ส่วนคนที่กระทำแต่กรรมดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์

การสร้างอุทยานนรก และสวรรค์ เริ่มต้นจากจินตนาการเมื่อเกือบสิบกว่าปีที่แล้ว จากนั้นได้เริ่มก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ 4 ไร่ของวัด ด้วยเงินเริ่มต้น 3 แสนบาท จากนั้นทยอยสร้างต่อเนื่องจนปัจจุบันใช้เงินจากการบริจาคของประชาชน โดยในอุทยานแห่งนี้มีการจำลองนรกขุมต่างๆ อย่างสมจริง แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ทำผิดศีลข้อใด เมื่อตายตกนรกไปแล้วจะมีสภาพและถูกลงโทษอย่างไร ส่วนคนที่กระทำแต่กรรมดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีการจำลองเหตุการณ์ในพุทธประวัติและป่าหิมพานต์ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อต้องการใช้เตือนสติผู้คนให้หมั่นทำความดีและละเว้นความชั่ว ยึดหมั่นในศีลธรรม ด้วยการจำลองให้เห็นภาพจริง โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน

โดยในทุกปี ทางวัด จะได้จัดกิจกรรม “วันปล่อยผี ศรีดอนชัย” ส่งเสริมและสืบสานกิจกรรมทางวัฒนธรรมเดือนสิบสองเป็งล้านนา ตามความเชื่อของชาวล้านนา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือคนล้านนาเรียกว่า “เดือนสิบสองเป็ง” อันนับเป็นเดือนสุดท้ายของการนับเดือนตามปฏิทินล้านนา ถือว่าเป็นวันพญายมราช (ท่านยมทูต) เปิดประตูนรกหรือประตูผี เพื่อปล่อยผี ปล่อยเปรต ออกมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศล ที่ทางญาติมาทำบุญอุทิศไปให้ ซึ่งการทำบุญในวันเพ็ญเดือนสิบสองของชาวล้านนา เดือนสิบสองทางเหนืออีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง