อาหารและยา

นราธิวาส จนท.ระดมฉีดวัคซีนโรคหัดหลังเริ่มระบาดสู่นราธิวาส

สำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคหัดที่แพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ จ.ยะลาและปัตตานี โดยมีผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 1 ถึง 5 ปี เป็นจำนวนมาก และได้เสียชีวิต จำนวน 12 คน ซึ่งล่าสุดโรคหัดได้แพร่ระบาดเข้าสู่ 7 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส โดยมีผู้ป่วย จำนวน 77 คน ซึ่งอำเภอที่มีการแพร่ระบาดของโรคหัดมากที่สุด คือ อ.รือเสาะ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อของ จ.ยะลา

ซึ่งล่าสุดนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นราธิวาส ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแต่ละอำเภอ รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่ง ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมวัคซีนหัดคางทูมหัดเยอรมัน หรือ MMR ฉีดเด็กกลุ่มเสี่ยงตามสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดที่อาจจะยากต่อการควบคุมโรค

และจากการตระเวนสุ่มตรวจสอบโรงเรียนผดุงวิทย์ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบว่า นางซัลวา ล่าเม๊าะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้นำวัคซีนและบุคลากร ไปให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งต้องแล้วเสร็จในช่วง 2 สัปดาห์หลังเปิดเทอม ก่อนที่จะตระเวนนำวัคซีนไปฉีดเด็กแต่ละชุมชนหมู่บ้าน จนกว่าจะสามารถควบคุมโรคหัดให้อยู่ในวงจำกัด หรือหมดไปในที่สุด

////////////////////////////// 2 พฤศจิกายน 2561

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ