Uncategorized

สำนักงานกงสุลมาเลเซีย ประจำ จ.สงขลา ได้มีกลุ่มเครือข่ายประชาชนคนไทยและกลุ่มคนไทยพื้นที่รักสันติ นำโดย นายพงพันธ์ จันทร์เล็ก ผู้ประวานงานเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือเรียกร้องเปิดผนึกถึง นายมหาเดร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี และ รัฐบาลประเทศมาเลเซีย โดยมี นายมูฮัมหมัด บิน ฮัจจิ ดาวูด กงสุลมาเลเซีย ประจำ จ.สงขลา เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 พ.ย. 61 ที่หน้าสำนักงานกงสุลมาเลเซีย ประจำ จ.สงขลา ได้มีกลุ่มเครือข่ายประชาชนคนไทยและกลุ่มคนไทยพื้นที่รักสันติ นำโดย นายพงพันธ์ จันทร์เล็ก ผู้ประวานงานเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือเรียกร้องเปิดผนึกถึง นายมหาเดร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี และ รัฐบาลประเทศมาเลเซีย โดยมี นายมูฮัมหมัด บิน ฮัจจิ ดาวูด กงสุลมาเลเซีย ประจำ จ.สงขลา เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือ

เพื่อเรียกร้องให้หยุดให้ที่พักพิงแก่กลุ่มอาชญากร ที่ทำผิดกฎหมายไทย รวมทั้งก่อการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนคนไทยไม่เว้น แม้แต่เด็ก สตรี ผู้นำทางศาสนาพุทธและอิสลาม อย่างต่อเนื่องมายาวนานหลายปี
สำหรับการยื่นหนังสือในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61 นายมหาเดร์ โมธัมหมัด นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย ได้มาเยือนประเทศไทย และได้พบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้แถลงร่วมกันที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกล่าวว่า ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่ปัญหาเรื่องด้านศาสนาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือนั้น
“ประชาชนคนไทยและกลุ่มคนไทยพื้นที่รักสันติ ทั้งพี่น้องคนไทย พุทธ มุสลิม ขอขอบคุณด้วยจิคารวะยิ่ง ที่เข้าใจเรื่องจริง สถานการณ์จริง ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งตรงกับคำยืนยันขององค์กรมุสลิมโลก(OIC) ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่ปัญหาเรื่องศาสนา การแถลงการณ์ของนายมหาเดร์ฯนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จึงเป็นการสร้างความเข้าใจย่ำความจริงที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก ได้เข้าใจถึงปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้น”

รายงานข่าวว่า หนังสือเรียกร้องกลุ่มบุคคลที่ก่อการอยู่ในปัจจุบัน อ้างศาสนาเพื่อเป็นเงื่อนไขข้อเรียกร้องในการต่อสู้ จึงขาดความเชื่อถือ ไม่เป็นความจริง เป็นการกล่าวอ้างจึงเป็นเท็จทั้งสิ้น วาทกรรมเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มองค์กรเท่านั้น”
“ประชาชนคนไทยและกลุ่มคนไทยพื้นที่ถิ่นรักสันติทั้งพุทธและมุสลิม ขอเรียนชี้แจงนายกรัฐมนตรี รัฐบาลมาเลเซีย เพิ่มเติมความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับที่กล่าว ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย สาเหตุเกิดจากคนในพื้นที่รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม”
นอกจากนี้หนังสือเรียกร้องฉบับดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ประชาชนคนไทยและกลุ่มคนไทยพื้นที่รักสันติ ให้นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย และรัฐบาลมาเลเซีย ได้เข้าใจถูกต้อง นำไปสู่ความร่วมมือกันทั้งสองประเทศ ในการแก้ปัญหา ตามเจตนาร่วมที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้แถลงร่วมกัน

 

 

 

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวังสงขลา/รายงาน