Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา ชาวบ้านร่วมทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา (มีคลิป)

พะเยา ชาวบ้านร่วมทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา

บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาที่จังหวัดพะเยา ชาวบ้านจำนวนมากต่างร่วมกันทำบุญโดยการตานขันข้าวในช่วงเช้าและรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นสิริมงคลช่วงออกพรรษาในปีนี้

ชาวบ้านจำนวนมากต่างนำขันข้าวที่เตรียมไว้เข้าทำบุญกับพระสงฆ์ ที่วัดทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา กันอย่างคึกคัก เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศลในช่วงเทศกาลออกพรรษา รวมทั้งถวายเป็นการอุทิศส่วนพระกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้วยในปีนี้ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันคล้ายสวรรคต โดยวัดแทบทุกแห่งของจังหวัดพะเยา จะมีการทำบุญลักษณะเช่นนี้ ที่ชาวล้านนาเรียกว่า ตานขันข้าว วันออกพรรษา

โดยในวันออกพรรษาจะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธ ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการออกพรรษาและจะทำบุญกันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปและเป็นสิริมงคลในช่วงออกพรรษา และในวันพรุ่งนี้ หลายแห่งจะมีการตักบาตรเทโวโรหนะกัน ซึ่งในช่วงเช้าชาวบ้านจะเข้าร่วมทำบุญที่วัด จะมีการตานขันข้าว สายก็จะมีการรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นสิริมงคล

วันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่13ตค.62 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันที่สิ้นสุดการจำพรรษา ในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ และชาวบ้านยังถือว่า ช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ก็ได้ปฏิบัติตน ถือศีล 5 ศีล 8 อยู่ในศีล ปฏิบัติธรรม ธรรมอย่างเคร่งครัด หลังจากออกพรรษา แล้วก็จะ ปฏิบัติ ตนอย่างคนทั่วไป

https://youtu.be/2xuZLPqwhZA