Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมชาติ เสนาไชย ปศุสัตว์อำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง ทำการประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย

วันนี้ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมชาติ เสนาไชย ปศุสัตว์อำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง ทำการประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

ให้กับผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน และเกษตรกรที่ประสบภัย ที่ศาลาประชาคม บ้านท่าโพธิ์ ม.7 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังจำนวน 55 ราย ดังกล่าว