Uncategorized

รักษาการพ่อเมืองอุตรดิตถ์เป็นประธานงานใส่ผ้าถุง นุ่งผ้าไทย สะพายย่าม ตักบาตรเทโวโรหณะวัดม่อนอารักษ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีงานใส่ผ้าถุง นุ่งผ้าไทย สะพายย่าม ตักบาตรเทโวโรหณะวัดม่อนอารักษ์ หรือวัดม่อนพัฒนาราม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายศิวัช ฟูบิน นายอำเภอลับแล และ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งวัดม่อนอารักษ์จัดเป็นปีแรก เนื่องจากมีต้นทุนทางภูมิประเทศที่เหมาะสมสอดคล้องกับพุทธประวัติในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ขบวนนางฟ้าเทวดา เปรต การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกโรงทาน การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายกฐินสามัคคีประจำปีของวัด เป็นต้น

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน