ข่าว จันทบุรี

พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่สำรวจราคาน้ำตาลทรายใน จ.จันทบุรี เพื่อควบคุมราคาสินค้า การติดป้ายราคาสินค้า และป้องกันการกักตุนสินค้า ในขณะที่ราคาน้ำตาลทรายขาวปกติราคา 24 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 25 บาท

วันนี้ ( 2 พ.ย.66 ) นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเพื่อสุ่มสำรวจราคาสินค้าควบคุมน้ำตาลทราย ตามนโยบายของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมและมีมติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เห็นชอบให้เพิ่ม “น้ำตาลทราย” เป็นสินค้าควบคุม ปี 2566 อีก 1 รายการ และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอ้อยในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ-ขาย หรือเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และกำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทรายให้มีราคาที่เป็นธรรม และปริมาณที่เพียงพอ ต่อมาได้พิจารณาให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ซึ่งกำหนดให้น้ำตาลทรายหน้าโรงงานยังคงมีราคาเท่าเดิม และควบคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาว อยู่ที่กิโลกรัมละ 24 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ อยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาทโดยห้างสรรพสินค้าทั้ง 2 แห่งในจังหวัดจันทบุรีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการติดป้ายแสดงสินค้าอย่างชัดเจน แต่จำกัดจำนวนการซื้อน้ำตาลทรายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า นั้นเพื่อเป็นการสำรวจราคาสินค้าว่ามีการปรับขึ้นหรือปรับลดลง พร้อมขอความร่วมมือให้การจำหน่ายน้ำตาลทราย และสินค้าควบคุมเป็นไปตามที่รัฐบาลประกาศ ให้ผู้ประกอบการติดป้ายราคาสินค้าให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนและเป็นราคาปัจจุบันทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี จะสุ่มออกตรวจราคาสินค้าควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และการกักตุนสินค้า ซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมาย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334