แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีอุปสมบทนาคหมู่ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแสดงกตัญญุตาบูชา 5 ธันวาคม 2561


แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีอุปสมบทนาคหมู่ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแสดงกตัญญุตาบูชา 5 ธันวาคม 2561

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตามพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

 

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี ส่วนราชการ และประชาชน จัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 10 ธันวาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระองค์ท่าน ทรงอุทิศเวลา อุทิศพระวรกาย กำลังพระปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ และได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ที่นำพสกนิกร พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน เพื่อความผาสุกร่มเย็น ของอาณาประชาราษฎร์ และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอุปสมบทในกิจกรรมฯดังกล่าว ยังได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะ และปฏิบัติธรรม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ดำรงตนอย่างมีสติ อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล และสันติสุข ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสงบสุขยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้เข้าร่วมอุปสมบทประกอบด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 และประชาชน จำนวน 84 คน โดยศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดจุฬามณี ระหว่างวันที่ 2 – 10 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 9 วัน