ร้อยเอ็ดเปิดโครงการปั่นเพื่อสันติภาพ “Peace Road Thailand 2018″ปั่นจักรยานประเภทท่องเที่ยว60,25กม.1,010คนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


ร้อยเอ็ดเปิดโครงการปั่นเพื่อสันติภาพ “Peace Road Thailand 2018″ปั่นจักรยานประเภทท่องเที่ยว60,25กม.1,010คนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129

วันนี้ (2 ธันวาคม 2561) เวลา 06.30 น.ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นเพื่อสันติภาพ “Peace Road Thailand 2018” โดยมีพลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดจัดโครงการปั่นเพื่อสันติภาพ “Peace Road Thailand 2018” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมสันติภาพ ริเริ่มโดยเครือข่ายครอบครัวนานาชาติซึ่งดำเนินการใน 120 ประเทศทั่วโลกมาเป็นระยะเวลา 4 ปี

โดยประเทศไทยจัดโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รณรงค์ปั่นเพื่อสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากลปี 2561 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และการเป็นผู้ให้ โดยรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดยเส้นทางการปั่นจักรยานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การปั่นจักรยานประเภทท่องเที่ยว A ระยะทาง 60 กิโลเมตร และการปั่นจักรยานประเภทท่องเที่ยว B ระยะทาง 25 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้จำนวน 1,010 คน

 

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–