ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เมตตาเยี่ยม วัดประทานพร

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เมตตาเยี่ยม วัดประทานพร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เมตตาเยี่ยมวัดประทานพร เชียงใหม่ สอบถามเรื่องความเป็นอยู่ การพัฒนา บูรณปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุของวัด การเรียนหนังสือของพระภิกษุ สามเณร นักธรรม บาลี ปริยัติธรรม โดยมีพระครูวินัยธร ชัยวรวงศ์ อิทธิมนฺโต (ณ เชียงใหม่) ,ดร.เจ้าอาวาส พร้อมพระภิกษุ สามเณร ถวายการต้อนรับ /บรรยายสรุป พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ วัดประทานพร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา