ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายสังฆทาน และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายสังฆทาน และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบอารธนานิมนต์ พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายสังฆทานและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และปรับปรุงห้องทำงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา