ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดวิเวกวนาราม

ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดวิเวกวนาราม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง พร้อมคณะ เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและเอก ประจำปี 2566 สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ สำนักศาสนศึกษาวัดวิเวกวนาราม โดยมีพระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นหลวง พระครูสถาพรพิพัฒน์,พระครูพิพัฒน์ศีลสังวร รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย พร้อมคณะกรรมการถวายการต้อนรับ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณะกรรมการ ณ วัดวิเวกวนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา