ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

มอบเกียรติบัตร ผู้ให้การอุปถัมภ์วิทยาเขตเชียงใหม่

มอบเกียรติบัตร ผู้ให้การอุปถัมภ์วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับพระครูสุภัทรวชิรานุกูล วชิรญาโณ (บัวปัน),ดร.ผู้ให้การอุปถัมภ์วิทยาเขตเชียงใหม่มาโดยตลอด ในพิธีมุทิตาจิต แก่ผู้จบการศึกษาระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ ณ หอประขุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา