มุกดาหาร จัดงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ประจำปี 2563 ยิ่งใหญ่


มุกดาหาร จัดงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ประจำปี 2563 ยิ่งใหญ่

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 3 มค. 62 ที่ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดกำหนดจัดงานกาชาดฯ ในระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยวันที่ 7 มกราคม เวลา 07.09 น

. มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ประกอบด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช(เจ้าจันทกินรี) ศาลหลักเมืองมุกดาหาร พระเจ้าองค์หลวง ณ วัดศรีมงคลใต้ ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง พระพุทธสิงห์สอง ณ วัดศรีบุญเรือง พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ และพิธีเปิดงานกาชาดฯ เวลา 15.00 น. เริ่มขบวนแห่จากสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ไปยังศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และชมการแสดงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย และชมรม to be number one นอกจากนี้ วันที่ 14 มกราคม เวทีกลางงานกาชาดมีการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง และวันที่ 15 มกราคม พิธีออกสลากรางวัลกาชาด ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะมีการออกร้านนาวาพาโชค กับของรางวัลมากมาย พร้อมชมการแสดงศิลปิน นักร้อง ชม ชิม ช๊อปของดีเมืองมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง และชาว สปป.ลาว เที่ยวชมงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2563

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177