ข่าวการศึกษาและไอที

เชียงแสนให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารการบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 ณ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

เชียงแสนให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารการบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 ณ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
//////////////////////////////
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรครู กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านแซว นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 300 คน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารการบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 ณ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยคณะฯ ได้ทำกิจกรรมดังนี้
1. มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุนๆละ 1,000บาท เป็นเงิน 20,000บาท
2. มอบอุปกรณ์การกีฬา เป็นเงิน 20,000บาท
3. มอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนแม่แอบวิทยาคม เป็นเงิน 100,000บาท
4. มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน เป็นเงิน 50,000บาท
5. มอบอุปกรณ์การแพทย์ เป็นเงิน 200,000บาท
6. มอบถุงยังชีพ จำนวน 40 ถุง ๆละ500 บาท เป็นเงิน 20,000บาท
และยังเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้ที่มาร่วมงานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาออกหน่วยให้บริการประชาชนด้วยในครั้งนี้

///////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////////// รายงาน ///////////////