ข่าวเชียงใหม่

ควบคุมไฟป่าออบหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

สถานีควบคุมไฟป่าออบหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รายงานประจำวันทีี่ 3 มีนาคม 2562 ดังนี้

1.เวลา08.30น.เจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีฯ หนองพลับ~ห้วยมัตว์ใหญ่,สถานีฯ หุบกะพง,สถานีฯแก่งกระจาน(ตอนบน) สอบ.3 สาขาเพชรบุรี ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบ

 

นายพึ่งบุญ กันธิยาใจ หัวหน้าสถานีฯ/ รายงาน