ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีวางพานพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีวางพานพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนมาก

ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีขึ้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะฯ นำกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และนำผู้เข้าร่วมพิธียืนตรงสงบนิ่ง 19 วินาที เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ดำเนินการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสในครั้งที่เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2513 ซึ่งแสดงเห็นถึงพระราชหฤทัยในการเล็งเห็นความสำคัญของช่างไทย

////////////////////////
***-เครดิต-ภาพข่าว-**
คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม -&-รายงาน
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
/////////////////////////