Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด… กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ทันที ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

จ.ร้อยเอ็ด… กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ทันที ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

วันนี้(7 ตุลาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมหน่วยงานพันธมิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้บริหารสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมร่วมให้การต้อนรับ มีประชาชนที่ประสบอุทกภัยมารับบริการเป็นจำนวนมาก
นายภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ออก 7 มาตรการ “ทำทันที” ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) Big Cleaning โรงงาน/อาคาร 3) ซ่อมแซมฟื้นฟูอุปกรณ์/ เครื่องจักร 4) กิจกรรมให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 5) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานและค่าธรรมเนียม จดทะเบียนเครื่องจักร 6) บริการตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี และ 7) มาตรการอื่นๆ เช่น การเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการ การแจกอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชน ฯลฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยภายหลังน้ำลด นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (Disaster Relief Center) หรือ : ศูนย์ DRC กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ เช่น การปล่อยรถคาราวานช่วยเหลือลงพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน การแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชน การจัดซื้อเรือยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีแรม จำกัด สถาบันการอาชีวศึกษาในพื้นที่ พร้อมด้วยหน่วยงานเอกชนอื่นๆ จะเปิดคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแบ่งเบาคลายทุกข์ให้กับผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 ณ ลานสาเกตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจร ทั้งด้านการเงินและฟื้นฟูปรับปรุงสถานประกอบการให้กลับมาดำเนินกิจการได้โดยเร็ว สำหรับ ประชาชน สามารถรับบริการตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตลอดจนมีบริการตรวจเช็ค และซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ฟรี รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการจัดงาน นอกจากนี้และยังมีการเดินทางไปยังสถานประกอบการ ณ หจก.ร้อยเอ็ดค้าปลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และบริษัท เกลสแลนด์ จำกัด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้กำลังใจ พบปะหารือผู้ประกอบการ รับฟังปัญหา และให้คำแนะนำแนวทางการปรับปรุงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายให้สามารถผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดได้ รวมถึงชี้แจงมาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี/จดทะเบียนเครื่องจักร การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น

{{{{{}}}}}}}}}}}}ขอขอบคุณเครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด:ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน-063-938-3149