Uncategorized

ผู้ประกอบการโรงแรมในจันทบุรียิ้ม ห้องพักเต็ม หลังมีมาตรการชิม ช็อป ใช้ นทท.แห่จองห้องพักช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เผยลูกค้าแฮปปี้ขอบคุณรัฐบาล

//ผู้ประกอบการโรงแรมในจันทบุรียิ้ม ห้องพักเต็ม หลังมีมาตรการชิม ช็อป ใช้ นทท.แห่จองห้องพักช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เผยลูกค้าแฮปปี้ขอบคุณรัฐบาล//

ตามที่กระทรวงการคลังได้มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย “ชิมช้อปใช้” ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 62 และได้ปิดรับสมัครในวันที่ 20 ก.ย.62 ซึ่งพบว่ามีร้านค้าและโรงแรมรีสอร์ทต่างๆ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการจำนวนมาก โดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรี ผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวจันทบุรีจำนวนมาก
ด้านนางสาวชาลินี บรรจงศิริ ผู้ประสานงานฝ่ายขายโรงแรมดีวารี ดีว่า ริมน้ำจันทบูณ เปิดเผยว่า หลังมีมาตรการชิมช็อปใช้ ทางโรงแรมก็ได้ไปลงทะเบียนเข้าร่วมปรากฏว่า ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวติดต่อสอบถามเข้ามาจำนวนมากเพื่อจองห้องพัก ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวเพื่อมาท่องเที่ยวและพักผ่อน ทั้งนี้ โรงแรมดีวารี ดีว่าริมน้ำจันทบูร เหมาะสำหรับการพักผ่อนเนื่องจากอยู่ใกล้ตัวเมือง มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ และอยู่ติดกับริมแม่น้ำจันทบุรีจึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะวันหยุด เสาร์และอาทิตย์ ที่มียอดห้องพักเต็มทั้ง 40 ห้อง ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการในช่วงเดียวกัน กับปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น 10-20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องมาจากมาตรการชิม ชอป ใช้

/สุปราณี แก้วหุง จันทบุรี