Reporter&Thai Army Reporter&Thai Army ข่าวรัฐสภา ข่าวเด่น

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

2 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 นาฬิกา ณ ฌาปนกิจสถานกองทัพเรือ (ศาลา 1) วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกวุฒิสภา

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ต่อมา เวลา 18.00 นาฬิกา มี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกวุฒิสภา โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ร่วมในพิธี