ข่าว ยโสธร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อำเภอกุดชุม ยโสธร ออกเปิดรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 สร้างบุญสร้างกุศล

3 กรกฎาคม 2567 ที่ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ นายอำเภอกุดชุม ตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิตจากเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธร พร้อมอบเข็มที่ระลึก และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริจาคโลหิตครบตามเป้าหมาย 7 ครั้ง 16 ครั้ง 24 ครั้ง 36 ครั้ง48 และครั้ง 84 ครั้งตามลำดับ

และเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้โลหิตจากผู้เข้ารับบริจาคโลหิตจำนวน 135 รายได้โลหิต 109 ราย จำนวน 38150 ยูนิต และมีผู้บริจาคร่างกายให้กับสภากาชาดไทยด้วย สร้างบุญ สร้างกุศล ทำให้คนมีความสุข

พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน