Uncategorized

ชาวประมงจังหวัดกระบี่รอคำตอบการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลหลังยืนหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระเบียบข้อกฎหมาย ทำให้ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพประมงใน 7 ประเด็นเมื่อวานนี้

ชาวประมงจังหวัดกระบี่รอคำตอบการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลหลังยืนหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระเบียบข้อกฎหมาย ทำให้ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพประมงใน 7 ประเด็นเมื่อวานนี้
เรือประมงจังหวัดกระบี่ทยอยกลับเข้าฝั่ง ที่ท่าเทียบเรือประมง ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ หลังจากออกทำประมงเมื่อคืนที่ผ่านมา นำสัตว์ที่จับได้ขึ้นฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่.ตรวจสอบ ตามข้อบังคับ ต่างๆ อย่างเคร่งครัด แม้ว่าตัวแทนชาวประมงในนามสมาคมประมงจังหวัดกระบี่ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระเบียบข้อกฎหมาย ทำให้ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพประมงใน 7 ประเด็น และคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบัน เพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 หรือ C.188 ซึ่งเป็นการสร้างปัญหาในการทำประมงมากยิ่งขึ้น
นายสมนึก เกาะกลาง อุปนายกสมาคมชาวประมง จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ชาวประมงในจังหวัดกระบี่ รอคำตอบในการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาล และพร้อมที่จะนำเรือประมงพานิชย์ ที่ทำการประมงอยู่กลับเข้าฝั่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการหยุดทำการประมงภายใน 7 วัน หาปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากกฎระเบียบต่างๆ เกิดขึ้นมานานกว่า 3 ปี ชาวประมงต้องแบกรับปัญหาจากกฎระเบียบที่ ออกโดย โดยไม่ได้คำนึงถึงวิถีของชาวประมง ทำให้ผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 70 ต้องหยุดออกเรือ ไม่สามารถทำการประมงได้ เพราะต้องประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Comments are closed.