Reporter&Thai Army

นาย ธนะวัฒน์ อินต๊ะแก้ว ผญ.บ้านห้วยโก๋น ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. ว่า มีเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มภายในหมู่บ้าน

เมื่อ 3 ก.ย.61,1400 ได้รับแจ้งจาก นาย ธนะวัฒน์ อินต๊ะแก้ว ผญ.บ้านห้วยโก๋น ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. ว่า มีเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มภายในหมู่บ้าน

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 จึงสั่งการให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.3207 พร้อม ชป.บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชป. เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ พบเสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม บริเวณ พิกัด QB 162665 บ.ห้วยโก๋น ม.1 ต.ห้วยโก๋นฯ สาเหตุจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องห้วงตั้งแต่เวลา 0700-1400 น. เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จึงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กู้เสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติต่อไป ขณะรายงานยังไม่แล้วเสร็จ หน่วยจะติดตามและรายงานให้ทราบต่อไป