Uncategorized ข่าวเชียงใหม่ อาหารและยา เกษตรกร

บมจ.ซันสวีท ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 6

บมจ.ซันสวีท ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 6 ในการเยี่ยมชมดูงาน กระบวนการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูป และชมนวัตกรรมการเกษตร KC Farm พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการการแปรรูปอาหาร ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่