ภัยพิบัติ

เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดตากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ทำให้มีน้ำไหลหลาก และน้ำกักเซาะริมถนน

เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดตากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ทำให้มีน้ำไหลหลาก และน้ำกักเซาะริมถนน ดังนี้
1.ถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง สายเลี่ยงม่อนหินเหล็กไฟ ใกล้ทางเข้าบ้านพบพระน้อย มีน้ำปริมาณมากจากฝนตกหนักในพื้นที่ 1 ชั่วโมง จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลข้ามถนน ร่องระบายน้ำข้างทางรอรับน้ำไม่เพียงพอ เลยเกิดการล้นแล้วข้ามถนน ปัจจุบันสถานการณ์ปกติ
2.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ประกาศปิดน้ำตกเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากมีน้ำป่าไหลเข้าน้ำตกจนน้ำในน้ำตกมีสีแดงขุ่น
3.อำเภอท่าสองยาง มีน้ำกัดเซาะผิวถนน ครึ่งช่องทางจราจร สายแม่หละยาง ไปบ้านแม่ออกผารู ตรงคอสะพาน ห้วยสบปิ้ง ทาง อบต.แม่หละได้นำกรวยมาตั้งเพื่อเตือนประชาชนเรียบร้อยแล้ว และจะเดินการซ่อมแซมต่อไป / ปภ ตาก