Uncategorized

สงขลา/สะเดา ฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น และ ผู้สื่อข่าวดีเด่น ประจำอำเภอสะเดา

สงขลา/สะเดา ฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น และ ผู้สื่อข่าวดีเด่น ประจำอำเภอสะเดา

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 3ต.ค.61 ณ โรงแรมเดอะวิสต้า ต.สำนักงาน อ.สะเดา จ.สงขลา ได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาศรับพระรานทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ของนาย พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวช่อง7 สี ประจำอำเภอ สะเดา จ.สงขลา จากสมเด็จพระเทพรัตนฯสยามบรมราชกุมารี
การรับพระราชทานเครื่องราชฯในครั้งนี้ นาย พิภพ ฯ เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขา นาทวี ดีเด่น และ ผู้สื่อข่าวคนเดียวในจังหวัดสงขลา ที่ได้รับมอบรางวัลพระราชทานนี้ เพราะนาย พิภพ ฯ ปฏิบัติงานและหน้าที่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งนาย พิภพ ฯ นอกจากจะเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติแล้ว ยังเป็นผู้สื่อข่าว ช่อง7สีประจำอำเภอสะเดา จ.สงขลา ซึ่ง นายพิภพ ฯ เป็น ประธาน อศค.คุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขา นาทวี อีกด้วย


การปฏิบัติงานของนาย พิภพ ฯ ซึ่งคนในพื้นที่อำเภอสะเดา และ อำเภอ ใกล้เคียง ทราบกันดีว่า นาย พิภพ ฯ ทำงานด้วยใจรัก และ ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ยืน รายชื่อส่ง ศอ.บต.จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้รับรายชื่อ นาย พิภพ ฯ ไว้พิจารณา และ ในที่สุด นาย พิภพ ฯ ก็ได้รับคัดเลือกรายชื่อ ให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาณาภรณ์ สาขา ผู้มีผลงานดีเด่น ปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และ เป็นสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ในชายแดนใต้
ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชๆฯ ในครั้งนี้

 

 

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ข่าว/ภาพ