Reporter&Thai Army Uncategorized

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จิตอาสา จัดคณะออกปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่สรวย เพื่อชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จิตอาสา จัดคณะออกปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่สรวย เพื่อชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร เป็นประธานนำคณะชุดปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและและบรรเท่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงราย คณะนายทหารฝ่ายอำนวยการและฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบก 37 นายทหารและกำลังพลจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ที่ได้ผนึกกำลังลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และชี้แจงถึงสถานการณ์ แนวทางการปฏิบัติ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนพี่น้องและข้าราชการ ชาวอำเภอแม่สรวย ในด้านภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมกับแจ้งข้อมูลผ่านไปยังพื้นที่ที่ขึ้นกับบทบาทความรับผิดชอบอีกด้วย

 

โดยทางคณะปฏิบัติงานมีแผนปฏิบัติการที่จะเดินทางลงพื้นที่ไปยังทุกอำเภอ และทุกตำบลของจังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ และบทบาทความรับผิดชอบเรื่องไฟป่าและหมอกควันเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตา และเป็นสื่อกลางชี้ให้เห็นถึงภัยอันตราย ตลอดทั้ง ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากยังนิ่งเฉยหรือไม่สนใจ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ยังได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ(เหยี่ยวไฟ) ที่พร้อมจะเข้าช่วยเหลือในการดับไฟตามที่ได้รับแจ้งเหตุไฟป่า หรือจุดฮอตสปอต ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและพร้อมออกปฏิบัติงานรวมแล้วกว่า 200 นาย พร้อมกับอุปกรณ์ดับไฟอย่างครบครัน โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุการเกิดไฟป่าและหมอกควัน พร้อมข้อมูล ข่าวสารได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 053-712603 หรือสายด่วน 1362 ( ศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย และในส่วนของ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา และหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันทั้ง 9 จังหวัด โดยประชาชน สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่ 053-420956

ทั้งนี้ คณะทำงานพร้อมกับนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย พร้อมทั้งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางไปมอบเงินให้แก่นายจำเริญ ปราสาท ผู้ช่วย ผรส.บ้านแม่พริก จำนวน 30,000 บาท เนื่องจากได้รับบาดเจ็บเรื้อรังจากเหตุในการออกไปปฏิบัติหน้าที่เวรยามระวังป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่สรวยเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมาอีกด้วย

อนึ่ง เนื่องจากจังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์ก่อนหน้าช่วงประกาศห้ามเผาให้เร็วขึ้น ด้วยมีการลงพื้นที่ชี้แจง แก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และเริ่ม Kick Off รณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งมีกำหนดในการจัดกิจกรรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยจะมีการจัดนิทรรศการ การสาธิตการกำจัดขยะ การระดมพลปล่อยขบวนรณรงค์ ให้ทราบถึงปัญหาของไฟป่าและหมอกควัน อีกด้วย