Reporter&Thai Army Uncategorized

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ต้อนรับทหารใหม่….เปิดค่าย Open House รับครอบครัวทหารใหม่ ผลัด2/62 เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ต้อนรับทหารใหม่….เปิดค่าย Open House รับครอบครัวทหารใหม่ ผลัด2/62 เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน

พันเอก ปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ต้อนรับทหารใหม่ เปิดค่าย Open House และหน่วยฝึกให้ญาติเห็นทุกขั้นตอน โดยมี ทหารใหม่ ผลัด 2/2562 ญาติพี่น้อง ผู้ปกครอง เข้าร่วม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพที่จะให้การดูแลทหารใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 กล่าวว่า เราฝึกทหารใหม่ ภายใต้กรอบ กฎระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการฝึกอย่างถูกต้อง และเป็นการฝึกแบบในตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกในรูปแบบ Army Learning และจะมิให้กระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากคำสั่งผู้บังคับบัญชา มิให้มีการปฏิบัติ ประพฤติผิดจากแบบธรรมเนียมทหาร และเป็นธรรมดาที่ทหารทุกนายจะต้อง ถูกฝึก ถูกการสั่งสอนอบรม จากครูฝึก ทั้งนี้ เพื่อปรับสภาพร่างกายเราทุกคนให้เป็นทหารที่มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามระเบียบประจำ ของทหารที่พึงมี พึงปฏิบัติ ในปีนี้เราขอเรียนให้พ่อแม่พี่น้อง ผู้ปกครอง ทราบว่า นโยบายการฝึกต่อไปนี้จะเป็นการฝึกเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ด้วย

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 กล่าวต่อว่า ตลอดการฝึกจะมีหมอ มาดูแล ด้านสุขภาพ มีการประเมินกล้ามเนื้อ มีการประเมินสภาพความเป็นอยู่ ว่าเป็นไปตามที่กองทัพบกกำหนดหรือไม่ โดยเราปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบกที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ