Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 และทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณข่วงประตูท่าแพ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดเรียบร้อย ยึดถือประเพณีต้อนรับสิ่งดี ๆ สู่ประเพณียี่เป็ง และเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 และทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณข่วงประตูท่าแพ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดเรียบร้อย ยึดถือประเพณีต้อนรับสิ่งดี ๆ สู่ประเพณียี่เป็ง และเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน และไม้กวาดแข็งสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 20 ด้าม ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมล้างข่วง ล้างขึด ยึดถือประเพณี ต้อนฮับสิ่งดี ๆ สู่ประเพณียี่เป็ง โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธา มีหน่วยงานร่วมกิจกรรม อาทิ จังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, ส่วนราชการ ,ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ ,นักเรียน, นักศึกษา, เครือข่ายภาคประชาชน, สื่อมวลชน และประชาชนกว่า 300 คน ที่ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันนำไม้กวาดทางมะพร้าวมาคนละ 1 ด้าม กวาดทำความสะอาดลานข่วงประตูท่าแพ และบริเวณโดยรอบ เก็บขยะ ล้างเศษฝุ่น ล้างประตูเมือง ตามความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่สืบทอดมาเป็นเวลานานของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเสน่ห์มนต์ขลังที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศหลั่งไหลมาเยี่ยมชม และอยากสัมผัสสิ่งอันทรงคุณค่า ซึ่งข่วงประตูท่าแพถือเป็นประตูเมืองที่เปิดรับแขกบ้านแขกเมือง และเป็นสถานที่ ๆ นักท่องเที่ยวนิยมมาบันทึกภาพ และพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ก็ได้ใช้ประโยชน์บริเวณข่วงประตูท่าแพอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม รักษาความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

ทั้งนี้ หลังจากการทำความสะอาดลานข่วงประตูท่าแพแล้ว จะได้รวบรวมไม้กวาดทางมะพร้าวทั้งหมดส่งมอบแก่ชุมชน หมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาด และการสร้างแนวกันไฟ เตรียมรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน และไฟป่าต่อไป