Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

พิธีส่งทหารใหม่ แผนกทหารบก ผลัดที่ ๒/๖๒ โดย รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์

*** พิธีส่งทหารใหม่ แผนกทหารบก ผลัดที่ ๒/๖๒ โดย รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์

(ท) … วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:00 น. พ.อ.นพดล ยงพาณิชย์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์ (ท) ได้เป็นประธานในพิธีส่งทหารใหม่ แผนกทหารบก ผลัดที่ ๒/๖๒ จำนวน 100 คน ช่วย ทภ. ๑ ณ. ห้องประชุม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีท่าน สัสดี จังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกับครอบครัวญาติทหารใหม่ เข้าร่วมงาน ประมาณ 100 ท่าน ในการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มาส่ง พร้อมกับญาติ ทหาร ใหม่ มีความพอใจ และยินดี ที่ลูกหลาน ได้เข้ารับใช้ชาติ ในการเป็นทหาร ในครั้งนี้….CR. กอ.รมน. พ.ช. นำเสนอข่าวโดย นิตยสาร ตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์..

. นาย บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม