Uncategorized

ตราด ธกส. ภาคตะวันออก และชาวบ้าน ร่วมใจกันทอดกฐินสามัคคี บำรุงพระพุทธศาสนา

ตราด ธกส. ภาคตะวันออก และชาวบ้าน ร่วมใจกันทอดกฐินสามัคคี บำรุงพระพุทธศาสนา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 คณะเจ้าภาพ พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก นำโดย นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมคณะ และชาวมอญในพื้นที่ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด โดยมี พระปลัดโสภณ ธรรมะรัตนโน เจ้าอาวาสวัดฉางเกลือ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมงานบุญดังกล่าว สำหรับประเพณีการทอดกฐิน เป็นการร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีพุทธ สืบสานบำรุงพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ทอดถวายพระภิษุสงฆ์ ที่จำพรรษาครบไตรมาส ตลอด 3 เดือน พร้อมกับร่วมกันจัดตั้งโรงทาน แจกจ่ายอาหาร ขนมหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม แก่พี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาร่วมงาน ทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ต่างได้นำผ้ากฐิน และบริวารกฐินเดินเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ ก่อนที่จะกล่าวคำถวาย พระสงฆ์อุปโลกน์ผ้ากฐิน ประเพณีไทยโบราณ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระบรมพุทธานุญาตให้ภิกษุจำพรรษาครบไตรมาศ ให้รับผ้ากฐินตามกาลสมัยได้ ซึ่งชาวพุทธได้ถือปฎิบัติมาจนทุกวันนี้ สำหรับการทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน นิยมทำกันตั้งแต่ 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน สำหรับการร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ของพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกับ ชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ นอกจากเพื่อสืบสานประเพณีโบราณของไทยและพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา จตุปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินครั้งนี้ เป็นจำนวน เงิน 1,648,002.58 บาท มาสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุภายในวัดฉางเกลือ รวมไปถึงนําไปทํานุบํารุงศาสนาในด้านอื่นๆ ในกิจการของวัดให้รุ่งเรืองสืบต่อไป…

/
ภาพ/ข่าว ธนเดช เดชะเทศ จ.ตราด