Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ซิ่ง สายบุญ ภาพกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งทั่วไปที่เราเห็นเป็นประจำมักจะเป็นภาพลบในสายตา เพราะเสียงดังสร้างความรำคาญ เดือดร้อนด้านการจราจรรวมถึงอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาท แต่สำหรับกลุ่ม รถซิ่งสายบุญร้อยเอ็ด กลับไม่เป็นเช่นนั้น

ซิ่ง สายบุญ

ภาพกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งทั่วไปที่เราเห็นเป็นประจำมักจะเป็นภาพลบในสายตา เพราะเสียงดังสร้างความรำคาญ เดือดร้อนด้านการจราจรรวมถึงอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาท
แต่สำหรับกลุ่ม รถซิ่งสายบุญร้อยเอ็ด กลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะวันนี้ 3 พ.ย.2562

เวลา10.00 น.ณ บ้านผู้สบเหตุอัคคีภัยเมื่อ 22 ต.ค.2562 หมู่1บ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.เภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็นภาพที่กลุ่มรถชิ่งสายบุญร้อยเอ็ดจำนวน6กลุ่มได้แก่กลุ่มโพธิ์ชัย เชียงขวัญ ธวัชบุรี เสลภูมิ เมืองร้อยเอ็ด และร่องคำกาฬสินธิ์ ได้รวมตัวกันประมาณ100 คัน ร้อยกว่าคน อายุระหว่าง15-25ปี นำข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคพร้อมเงินสดจำนวน 3,000บาทมามอบให้ผู้ประสบภัยทั้งสองครัวเรือน ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมของกลุ่มรถซิ่งสายบุญร้อยเอ็ดที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมมาแล้วหลายกิจกรรมทั้งอุทกภัยอัคคีภัยที่ผ่านมาและอื่นๆตามโอกาสซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของน้องๆเยาวชนคนไฝ่ดีมีจิตกุศลที่ได้ร่วมกันทำต่อเนื่อง โดยการนำของนายจรัญ สุรเพ็ญ นายทักษิณ แน่นอุดร นายณรงค์ เยาวไสย นายจิรวัฒน์ วิชามุข น.ส.ช่อผกาสุขยิ่ง และนายภานุวัฒน์ นาเมืองรักษ์ ชึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวรถซิ่งและเยาวชนทั่วไป
ขอชื่นชมและสนับสนุนการทำความดีเพื่อสังคมของน้องๆเยาวชน !! รถซิ่งสายบุญ !!