Uncategorized ข่าว นราธิวาส

แม่ทัพภาค4ถวายผ้าไตรกฐินพระราชทานพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

แม่ทัพภาค4ถวายผ้าไตรกฐินพระราชทานพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 พ.ย. 62 ณ วัดบุณณาราม หรือ วัดโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ขอรับพระราชทานผ่านราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามพุทธประเพณี และข้อบัญญัติของพระธรรมวินัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดพิธีเชิญผ้าไตรกฐินพระราชทานทอดถวายแด่วัดต่างๆ จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดนิคมควนเปล จังหวัดปัตตานี วัดสิริปุณณาราม จังหวัดยะลา วัดบุณณาราม จังหวัดนราธิวาส และวัดนาทวี จังหวัดสงขลา โดยปัจจัยที่ได้จากบริวารกฐินในครั้งนี้ มียอดรวมในขั้นต้น ประมาณ 577,370 บาท ซึ่งวัดบุณณาราม จะได้นำไปใช้ในการทำนุบำรุงบูรณะพระอารามต่อไป

https://youtu.be/B-xIgPpRFR0