Reporter&Thai Army

ทุกๆ ลมหายใจ ทุกๆ วินาทีอันมีค่า ทหารกล้าเคียงคู่ประชาชน ทหารจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส กองทับบกเคียงคู่ประชาชน ทุกข์ของประชาชนคือหน้าที่ของเรา รอยยิ้มของประชาชนคือความสุขของเรา

ทุกๆ ลมหายใจ ทุกๆ วินาทีอันมีค่า ทหารกล้าเคียงคู่ประชาชน ทหารจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส

กองทับบกเคียงคู่ประชาชน ทุกข์ของประชาชนคือหน้าที่ของเรา รอยยิ้มของประชาชนคือความสุขของเรา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 1530 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวรได้ให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 212 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก นำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 1500 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ขอรับการสนับสนุน อากาศยานนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ส่งฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยเป็นผู้ป่วยชายสูงวัย อายุ 62 ปี ราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาการ ปวดท้องอย่างรุนแรง สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากลำไส้ขาดเลือด เวลาประมาณ 1530 ชุด Sky Doctor ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ นำส่งผู้ป่วยถึงสนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้เตรียมทีมเสนารักษ์ของหน่วยให้การสนับสนุนทีมแพทย์ Sky Doctor ในการช่วยลำเลียงผู้ป่วยขึ้นอากาศยาน เวลาประมาณ 1530 อากาศยานได้ยกตัว พร้อมทีมแพทย์ Sky Doctor นำผู้ป่วยไปยังที่หมายโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อไป ปัจจุบันได้รับรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการปลอดภัย

การปฏิบัติการดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพบก/ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง MOU เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552

การสนับสนุนดังกล่าวนี้ เป็นการสร้างความอุ่นใจว่ากองทัพบก โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ทางทหาร ในการช่วยเหลือประชาชน และการช่วยเหลือยามวิกฤตทุกโอกาส