Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ ) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองขาหย่าง/ จนท.ตำรวจ สภ.หนองขาหย่าง/ผญบ. ม.๑ ต.หนองขาหย่างและประชาชน ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับตำบลในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ ธ.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ ) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองขาหย่าง/ จนท.ตำรวจ สภ.หนองขาหย่าง/ผญบ. ม.๑ ต.หนองขาหย่างและประชาชน ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับตำบลในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง เพื่อติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกี่ยวกับการขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนในพื้นที่ ม.๑ บ.หนองไทร ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป