ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

อากาศตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มดีมีกระแสลมพัดเข้ามาทำให้ค่าPM2.5และ10 ลด จากที่เคยเห็นเครื่องบินแบบไม่ชัดเจนมาสายวันนี้มีกระแสลมพัดเข้าช่วยสลายหมอกควันที่ปกคลุมตัวเมือง เห็นเครื่องบินชัด ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอากาศเย็นสบายดีขึ้นในรอบหลายวัน

ผู้สื่อข่าวรายช่วงเวลา 10.00 น. สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าโดยเฉพาะค่าPM2.5 และ 10 ดีขึ้นมาตามลำดับ หลังจากมาตรการห้ามเผาเริ่มใช้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีกระแสลมพัดเข้ามาในเมืองอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) มีค่า 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางและค่า ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 74 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3)ที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง และค่า ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) ส่วนอีก 2 จุดที่ดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในคุณภาพดีทั้งสองแห่ง

อย่างไรก็ตามพบว่าได้มีกระแสลมพัดเข้ามาในตัวเมืองตั้งแต่ช่วงเช้า มาจนถึงสายของวันนี้ จะเห็นได้จากท้องฟ้าที่โปร่งเห็นเป็นสีฟ้าจากที่มีสีขาวขุ่นมัว ปกคลุมเหนือตัวเมืองเชียงใหม่ ต้นไม้พัดไปตามกระแสลมทำอากาศเย็นสบาย เรียกว่าหายใจคล่องขึ้นมา อีกหนึ่งที่จะชีวัดได้คือเครื่องบินที่หลายวันที่ผ่านมาจะมองไม่ค่อยชัดเจนถึงจะขึ้นจากสนามบินใกล้ตัวเมืองก็ตาม แต่มาวันนี้เห็นได้ชัดปกติขึ้น อีกสัญญาณที่ดีของค่าPM2.5และ10 ลดลงตามลำดับ.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. ศิระ วีรตันตยาภรณ์