Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพลร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 040900 มี.ค.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพลร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมือง จว.พ.จ. โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พ.จ. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน