ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวศรีสะเกษ ข่าวเด่น

ศรีสะเกษรวมพลคนรักป่า ส่งมอบหนังสือให้กำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามรดกโลก

4 มีนาคม 2567 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ราษฎรอาวุโสจังหวัดศรีสะเกษ นายประสิทธิ์ สาระชาติ อดีตประธานชมรมปสัด อบต.จังหวัดศรีสะเกษ นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประรานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ นายธีระชัย วงศ์เลิศ เครือข่ายลูกโลกสีเขียวจังหวัดศรีสะเกษ นายทำนอง ห่อไทสงค์ ประรานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก นายปิยะวัฒน์ บุญยิ่ง ประธานเครือข่ายผู้นำชุมซนจังหวัดสรีสะเกษ นายจันทร์ โตสิงห์ ประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ กุราช ประธานเครือข่ายกสิกรรมไร้สารจังหวัดศรีสะเกษ นายอุดม โพธิ์ชัย เครือชายวิทยากรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์ เลขาธิการเครือข่ายโคกหนองนโมเดลจังหวัดศรีสะเกษ นายหนม ศรีบุญเรือง เครือข่าย ทสม.ดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำพลังมวลชนคนรักป่าส่งมอบหนังสือให้กำลังใจผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษไปยังฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเพื่อมอบต่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ที่อุทิศตนเพื่อรักษาป่าทั่วประเทศ โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ รองผู้ว่าราซการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ


นายวรเทพ วารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักแผว กล่าวว่า ตามที่ปัจจุบันมีความพยามในการนำพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำของประเทศมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ โดยใช้กระบวนการต่างๆในเชิงนโยบายอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งเป็นข่าวทั้งในสื่อมวลขนรวมทั้งสื่อออนไลน์ ทั้งในพื้นที่เขาใหญ่และภูเก็ตตามที่ท่านได้ทราบอยู่แล้วนั้น ทั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกท่านล้วนเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม บุกฝ่าอันตรายรอบด้านโดยเฉพาะผู้ไม่ประสงค์ดีที่พยามเข้าไปแสวงประโยชน์และทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยมิชอบ เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ ส่งมอบกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกท่าน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งผ่านไปยัง *พณฯ นายกรัฐมนตรี ได้นำส่งมอบกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ยืนหยัดในการปฏิบัติงานและยืนหยัดรักษาผืนป่าของแผ่นดินให้อนุซนรุ่นต่อไป อีกทั้งยังขอยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างทุกท่านเพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันต่อไป.

บุญทัน ธุศรีวรรณ ผู้สื่อข่าวศรีสะเกษ  รายงาน