ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นครปฐม

จัดโครงการนครปฐมรวมใจภักดิ์ บริจาคโลหิตด้วยจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

3 กรกฎาคม 2567 ที่ ห้องประชุมสนามจันทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ “นครปฐมรวมใจภักดิ์ บริจาคโลหิตด้วยจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมโครงการในครั้งนี้


นางสาวเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการ “นครปฐมรวมใจภักดิ์ บริจาคโลหิตด้วยจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดีสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม และประชาชนผู้สนใจ มีจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อมนุษย์ รวมถึงเพื่อให้มีโลหิตสำรองในศูนย์บริการโลหิต ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เจริญรอยตาม พระยุคลบาท เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแด่อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุกสงบ แก่ประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีพระบรมราโชบาย ให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่


โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะ ได้มอบเสื้อยืดโปโล ให้กับ ผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุกราย ซึ่งในวันนี้ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 111 ยูนิต ดวงตา 10 ราย และอวัยวะ 8 รายอีกด้วย