Reporter&Thai Army ข่าวกระแสสังคม

แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก

แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก

พิธีเปิดการรับสมัครจิตอาสาทั่วไป และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ด้วย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ(ศอญ.) กำหนดเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดให้จัดกิจรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สำหรับการรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นั้น ได้เปิดให้ประชาชนชาวพิษณุโลก นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนสมัครเป็น จิตอาสาทั่วไป ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ผู้ที่สมัครจะได้รับบัตรประจำตัวจิตรอาสา หมวก และผ้าพันคอ สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ขวบจะได้รับกระปุกออมสินพระราชทานด้วย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ ให้เตรียมหลักฐานการสมัคร คือ บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง) /กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาด้วย หากมีข้อสงสัยใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-241187 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือผู้สมัครโปรดแต่งกายโทนสีฟ้า สีเหลือง คอปกสุภาพ ขอความกรุณา งดกางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดรถครัวสนาม เพื่อจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจาก กองพลทหารราบที่ 4 (พล.ร.4) และ มณทลทหารบกที่ 39 (มทบ.39) มาให้บริการแจกอาหารและน้ำ ตลอดทั้ง 3 วัน, รถสุขาเคลื่อนที่, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดรอคอย และจุดรับสิ่งของพระราชทาน, เจ้าหน้าที่ประสานศูนย์อำนวยการประสานการรับสมัครจิตอาสา และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ไว้คอยบริการและอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่เดินทางมาสมัครจิตอาสาทั่วไป ณ บริเวณพื้นที่รับสมัครจิตอาสาทั่วไป รวมทั้งได้จัดรถบรรทุกสิ่งของพระราชทาน จากท่าอากาศทหารกองบิน 46 มายัง หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

โอกาสนี้ เวลา 09.00 น. จังหวัดพิษณุโลก จัด “ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” ณ บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำหรับกิจกรรมฯดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลจาก กองพลทหารราบที่ 4, กองพลพัฒนาที่ 3, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3, มณฑลทหารบกที่ 39, นักศึกษาวิชาทหาร จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ นอกจากนี้ได้จัดรถครัวสนาม เพื่อจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ไว้คอยบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฯ อีกทั้งยังได้จัดเครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ต่างๆ และรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกขยะ ไว้คอยสนับสนุนในการปฏิบัติกิจกรรมฯ ตลอดห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 กันยายน 2561 ภายในกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้มีการร่วมกันทำความสะอาดคูคลอง กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำไหล เพื่อเปิดทางและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ทำให้น้ำใสขึ้น รวมถึงเก็บเศษขยะมูลฝอย ที่อยู่ในลำคลอง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และสวยงาม อีกด้วย

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 และประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ตลอดจนได้แสดงพลังสามัคคีในการ “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทย